Azonos nemű pároknak

Az azonos nemű párkapcsolatokban, vagy szivárvány családban élők számára több olyan nehézség is adódhat, amelyekre a jelenlegi hazai jogi környezet nem megfelelő módon reagál. Bár a bejegyzett élettársi kapcsolat majdnem azonos lehetőségeket teremt az azonos nemű párok számára, mint ami a házasságban élők rendelkezésére áll, ugyanakkor a ma még nem eléggé elfogadó társadalmi környezet miatt a legtöbben nem veszik igénybe ezt az intézményt. Egyre több azonban az LMBT közösségen belül is azoknak a száma, akik gyermeket vállalnak, gyermeket nevelnek, családként funkcionálnak, és azok a konfliktusforrások, amelyek bármely típusú együttélés során előfordulhatnak, itt is természetszerűen megjelennek. Ilyen esetekben a vitás kérdések rendezésére bár nyitva áll a bírósági, egyes kérdésekben hatósági út, ugyanakkor, a hazai törvényi szabályozás miatt a felek jogai sok esetben nem egyformán rendezettek, és sokan nem is szívesen vágnak bele egy olyan pereskedésbe, aminek a során esetleg szexuális orientációjuk, vagy más esetben a nemi identitásuk is az érdeklődés terébe kerülhet. Túl ezen, a pereskedés egyébként is hosszú, költséges, és sok esetben fájdalmas megoldás. 

Mik azok a témák, amelyeknek kapcsán érdemes velem találkozni?

Együttélés: a pár tagjai nem kívánnak bejegyzett élettársi kapcsolatot kötni, de együtt élnek, és számos kérdésben szeretnék a kapcsolatukat, együttélésüket rendezni, a "kereteket" kijelölni (vagyoni kérdések, költségek viselésének kérdései, öröklés, lakáshasználat, stb.) 

Gyermekvállalás: legyen-e gyermek vagy sem, ha igen, örökbe fogadjunk, vagy csak vér szerinti gyermek jöhet szóba? (Az azonos nemű párok gyermekvállalásának lehetőségei hazánkban erősen korlátozottak, és a közös gyermek vállalása, vagy a másik fél vér szerinti gyermekének közös nevelése kapcsán számos olyan kérdést érdemes előre végiggondolni és rendezni, amely nem csak a pár tagjainak, de a gyermeknek az érdekeit, jövőjét is figyelembe veszi.) 

Coming Out: komoly problémák forrása lehet, ha a coming out folyamatában a pár tagjai máshol tartanak, arról mást gondolnak. Ezek az ellentétek gyakorlatilag átszőhetik a mindennapokat, meghatározhatják a munkatársakkal, barátokkal, szomszédokkal, és nem utolsó sorban a saját és a másik családjával kapcsolatos viszonyt. Sokat segíthet ebben, ha egy kívülálló harmadik közvetít a felek között, aki érti, hogy ez egy olyan kérdés, ami nagyon mélyen érinti a résztvevőket. 

Válás: azonos nemű párok, szivárványcsaládok tagjainak kapcsolatában is előfordul, hogy a felek szétválnak, és mivel az együttélés formája legtöbbször "csak" egy ún. faktuális élettársi kapcsolat volt (azaz, nem volt a pár tagjai között sem élettársi szerződés, se bejegyzett élettársi kapcsolatit nem létesítettek), számos olyan kérdést rendezni kell, amire a jogi válaszok nem minden esetben a legmegnyugtatóbbak (közösen használt lakás, pénzügyi kérdések, közösen nevelt gyermek kapcsán a nem vér szerinti szülő jogai, gyerekkel való kapcsolattartás, tartásdíj, stb.). 

Amiért bizalommal kereshet bárki, aki a fenti problémák valamelyikével küzd:

Sok éves személyes és munkatapasztalattal rendelkezem LMBT emberekkel az élet számos területén. Évek óta dolgozom trénerként a Háttér Társaságnak, de dolgoztam a Transvanilla Egyesületnek is. Jól ismerem  a terület társadalmi és jogi környezetét, és az érintett emberek mindennapi problémáit. Számos tréninget tartottam, amely során a résztvevők jogtudatosságát, jogérvényesítési képességét fejlesztettük, mediátorként pedig válási, és kapcsolattartási ügyekkel kerestek meg szivárványcsaládok tagjai. Azok, akik felkeresnek, biztosak lehet afelől, hogy amit behoznak témaként, azt érteni fogom, és abban minden szaktudásommal és korábbi tapasztalatommal segítségükre leszek. Talán az a tény is megnyugtató sokak számára, hogy nem ők lesznek az első azonos nemű pár, szivárványcsalád, akikkel hasonló nehézségek kapcsán találkozom. 2015-ben elvégeztem a Háttér Társaság "Azonos nemű párok mediációja" elnevezésű nemzetközi továbbképzési programot is.