Minőségbiztosítás

Mi garantálja, hogy munkám során folyamatosan magas szakmai követelményeknek megfelelően dolgozzak azokkal, akik megkeresnek?

Továbbképzések: Magyarországon hivatalosan bejegyzett mediátorként öt évente köteles vagyok számot adni arról, hogy az alapképzés mellett, amellyel rendelkezem, folyamatosan részt veszek szakmai továbbképzési programokon is. Ezek lehetnek szupervíziós jellegű foglalkozások, vagy a mediációhoz kapcsolódó különböző területeken való új vagy speciális ismeretek szerzését, illetve kompetenciák fejlesztését lehetővé tevő képzési programok. Egy képzési időszakon belül ötven kredtpontot kell összegyűjjtenem és igazolnom. 

Szupervízió: Munkám során előfordul, hogy egyes esetek érzelmileg erősebben érintenek, esetleg úgy érzem, nehéz megőriznem a pártatlanságomat, vagy elbizonytalanodom, vajon az irány, amerre a felekkel haladunk, a megoldás felé vezet-e. Ilyenkor a dilemmáimat, elakadásaimat egy másik tapasztalt mediátorral beszélem meg, illetve szupervízor segítségét kérem. 

Visszajelzés az ügyfelektől: Minden mediációs eljárás végén arra kérem a feleket, hogy töltsenek ki egy online, anonim értékelőlapot, amely lehetőséget biztosít számukra ahhoz, hogy munkámról, illetve a mediációs eljárással kapcsolatos elégedettségükről visszajelzést adjanak. Ezek az egyéni, személyes értékelések, javaslatok sokat segítenek abban, hogy munkámat az engem megkeresők elégedettségére végezzem, és amin esetleg változtatnom kell, azt megtegyem. 

Együttműködés társszakmák képviselővel: bár a mediácós folyamatban nem tanácsadóként vagyok jelen, vannak olyan esetek, amikor bizonyos jogi, gyermekvédelmi, vagy más szakkérdések felmerülnek. Amennyiben ilyen jellegű információkra van szükség egy-egy ügyben, folyamatos konzultációs lehetőségem van, amelyekkel élek is. Több olyan ügyvéddel, ill. jogásszal dolgozom együtt, akik ezt a háttérbázist megnyugató módon biztosítják nem csak számomra, de ügyfeleim számára is.  

Felügyelet szerv: Igazságügyi Minisztérium