Néhány gondolat a család fogalmáról

A napokban ismét a társadalmi vita homlokterébe került, hogy vajon mi tekinthető családnak. Ezzel kapcsolatban a jogi, politikai, világnézeti, vagy akár a kulturális megközelítések és definíciók is eltérhetnek egymástól, ugyanakkor abban egyetérthetünk, hogy egy gyermek sem szenvedhet hátrányt amiatt, mert szülei nem a házasságot választották hivatalos együttélési formaként, vagy amiatt, mert a gyerek és az őt nevelő (nevelők) között nincs vérségi kapcsolat. Nem szenvedhet hátrányt a gyermek amiatt sem, mert szülei, vagy azok, akik őt nevelik, a hagyományostól eltérő szexuális orientáció szerint élik magánéletüket, alakítják ki párkapcsolataikat. Jó, ha tudjuk, hogy Magyarországon 1970 és 2011 között megduplázódott az egyszülős gyermekek száma, és kb. hatszorosára nőtt az élettársi formában együtt élőké. 149 ezer olyan család volt ugyanekkor, akik valamilyen ún. "mozaikcsalád" formációban neveltek gyermekeket, és egyre nő azoknak az azonos nemű pároknak is a száma, akik közösen gyermeket vállalnak,és/vagy közösen nevelik a pár egyik, esetleg mindkét tagjának előző, heteroszexuális kapcsolatából született gyermekét (szivárványcsaládok). Abban az esetben tehát, ha elfogadjuk azt a kiinduló gondolatunkat, hogy minden gyermeket megillet az azonos bánásmód, és a lehetőségekhez, juttatásokhoz, támogatásokhoz való azonos hozzáférés, akkor máris megtaláltuk azt a közös pontot, amiben világnézeti különbségeink ellenére is egyet tudunk érteni. Érdemes azt is mindig figyelembe venni, hogy a világ változásával változnak azok a formák és keretek is, amelyek hétköznapjainkat meghatározzák. Sokakban él egy kép arról, hogy a család, mint a társadalom egyik fontos alapintézménye hogyan nézzen ki, a valóság azonban az, hogy ennek az ideának egyre kevesebben képesek megfelelni. Ezzel kapcsolatban persze lehetnek ellenérzéseink, ugyanakkor a valósággal való szembenézés segíthet abban, hogy egy kérdést ne az értékütközéseink mentén közelítsünk meg, hanem annak az igényével, hogy arra adjunk jó válaszokat, amit az élet, a realitás elénk hoz.